POLITYKA UŻYTKOWANIA

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane ze stroną:

Korzystając z dostępu do strony Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z poniższymi warunkami, a ponadto zobowiązany jest ich przestrzegać. W przypadku braku zgody na niniejsze warunki Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze strony.  

Uprawnionymi do zawartości strony są L'Oréal Polska oraz osoby trzecie, które wyraziły zgodę na wykorzystanie ich praw w takiej formie przez L'Oréal Polska. Strona oraz jej poszczególne elementy (m.in. znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, grafiki, ilustracje, teksty, filmy video) podlegają ochronie prawnej i mogą być przez Państwa wykorzystywane wyłącznie na własny i niekomercyjny użytek. 

Jakiekolwiek inne wykorzystywanie części lub całości strony bądź któregokolwiek ze współtworzących ją elementów bez wyraźnej zgody L'Oréal Polska, w tym m.in. kopiowanie lub modyfikowanie na dowolnym nośniku i w jakiejkolwiek formie oraz w celach innych niż wymienione, zwłaszcza komercyjnych, stanowi naruszenie praw L'Oréal Polska lub praw osób trzecich i jest zabronione. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani kopiowaniem elementów zamieszczonych na naszej stronie, prosimy o kontakt listowny na adres:

L'Oréal Polska Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa
 

WYKORZYSTANIE ZAWARTOŚCI STRONY

L'Oréal Polska podejmuje wszelkie starania, aby za pomocą tej strony dostarczać Państwu rzetelnych, wiarygodnych i wyczerpujących informacji. 

L'Oréal Polska dąży do zapewnienia i utrzymania ciągłego dostępu do strony. Dostęp do strony może jednak zostać przerwany z powodu prac związanych z jej utrzymaniem i uaktualnianiem oraz z innych względów, w szczególności z przyczyn technicznych. 

Wszelkie problemy i awarie związane z korzystaniem ze strony należy zgłaszać na adres korespondencyjny podany powyżej.

Select a location

Select a language