Kano Joanna Nowak

Kontakt:
Gdańska 141A
85-022 Bydgoszcz

tel: +48 609 516 979

email: [email protected]

Usługi w salonie

Usługa Shine Rinse
Socolor Cult