Zakładu Doskonalenia Zawodowego


ul. Saska 4/6
26-600 Radom

tel: +48 483 310 523